NAJBLIŻSZE NABOŻEŃSTWA


19.02 - Poniedziałek - Kanon św. Andrzeja z Krety - godz. 17.00

20.02 - Wtorek - Kanon św. Andrzeja z Krety - godz. 17.00

21.03 - Środa - Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów - godz. 9.00
- Kanon św. Andrzeja z Krety - godz. 17.00

22.02 - Czwartek - Kanon św. Andrzeja z Krety - godz. 17.00

23.02 - Piątek - Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów - godz. 17.00

24.02 - Sobota – Weczyrnia - 17.00

25.02 - Niedziela – Św. Liturgia - 10.00