Loading color scheme

Kronika Parafialna - Rok 1981

Kronika Parafialna - Rok 1981

Православну Парафію в Креници ериґувано децизийом Його Блаженства Блаженнійшого Василия Митрополиты Варшавского і Цілой Польщы дня 1 червця 1981 рока.

Prawosławną Parafię w Krynicy erygowano decyzją Jego Eminencji Najprzewielebniejszego Bazylego Metropolity Warszawskiego i Całej Polski dnia 1 czerwca 1981 roku.


8 червця 1981 рока до Православной Парафіі в Креници одделеґувано нововысвяченого о. мгр Василия Ґалчыка – за делеґацийом Православного Митрополиты Варшавского і Цілой Польщы Нр 139 (а) 81 в характері п.о пароха.

8 czerwca 1981 roku do Prawosławnej Parafii w Krynicy oddelegowano nowowyświęconego o. mgr Bazylego Gałczyka - za delegacją Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i Całej Polski Nr.139 (a) 81 w charakterze p.o. proboszcza.1981 рік сходит на вытуженых старанях в ціли придбаня пляцу під будову церкви і плебаніі.

Rok 1981 upływa pod względem czynienia usilnych starań nabycia parceli pod budowę cerkwi i plebanii.