Loading color scheme

Kronika Parafialna - Rok 1985

Kronika Parafialna - Rok 1985

26 мая – храмовий праздник з участю Його Преосвященства Владикы Адама.

 26 maja – święto parafialne (odpust) z udziałem Jego Ekscelencji Biskupa Adama. „Витайте нам Архієрею” – голосит напис на повитальній брамі. По правій страні іщы велика яма. Даколи стане там плебанія.

 „Witaj nam Arcypasterzu” – głosi napis na powitalnej bramie. Po prawej stronie jeszcze wielki dół. Kiedyś stanie tam plebania.

Foto: Władysław Graban.В будові неє вели-кых поступів. Брак середків. Вшытко єдно двигат ся част мурів олтарной і серединной части.  По правій страні склад церамічных материялів.

 W budowie niewiele się dzieje. Brak środków. Tym niemniej, powstaje część murów prezbiterium i nawy środkowej.  Po prawej stronie skład materiałów ceramicznych. На посвячыня новой церкви в Зындрановій запрошено Пароха Крениці, тіж і церковний хор.

 Na poświęcenie nowej cerkwi w Zyndranowej zaproszono Proboszcza Krynicy, również cerkiewny chór.

 Зындранівскы торжества проходили на дворі, бо числено зобраны вірны не годни были помістити ся в церкви. Деси там, з боку, по лівій страні сьпіват хор церковний з Крениці.

 Uroczystości w Zyndranowej odbywały się na zewnątrz, bowiem licznie zebrani wierni nie mogli pomieścić się w cerkwi. Gdzieś tam, z boku, po lewej stronie śpiewa chór cerkiewny z Krynicy.