Loading color scheme

Kronika Parafialna - Rok 1998

Kronika Parafialna - Rok 1998

24 мая до Таінства Першой Сповіди приступуют Оксана Грабан і Давид Сьвєрчыньскій.

На знимці (з 1996 р.) – Оксана і Давид на лекциі лемківского языка. Оксана тримат квіткы, за хвилю прийде з візитом Яцек Куронь – Ведучий сеймовой Комісиі Народных Меншости.

 24 maja do Sakramentu Pierwszej Spowiedzi przystępują Oksana Graban i Dawid Świerczyński.

Na zdjęciu (z 1996 r.) – Oksana i Dawid na lekcji języka łemkowskiego. Oksana trzyma kwiatki, za chwilę przyjdzie z wizytą Jacek Kuroń – Przewodniczący sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych.28 липця – храмовий праздник, Святого Рівноапостольного Князя Владиміря. Од часу посвячыня церкви праздник уж не переносит ся на неділю, а є святкуваний в своім календарьовым часі. Як каждого рока, возглавлят го Його Высокопреосвященство, Владыка Адам.

 28 lipca – święto parafialne, Świętego Równego Apostołom Księcia Włodzimierza. Od czasu poświecenia cerkwi święto już nie jest przenoszone na niedzielę, a odbywa się ono w swoim kalendarzowym czasie. Jak każdego roku, przewodzi mu Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Adam.
Од 1996 рока каждого літа приіжджат на Лемковину велика екскурсия Русинів з Америкы – потомкы першой, найстаршой еміґрациі.

Перебываючы через три дни в Креници і околици, пляново уж одвиджуют креницку церков і стрічают ся при Ватрі з кре-ничанами.

 Od 1996 roku każdego lata przyjeżdża na Łemkowszyznę wielka wycieczka Rusinów ze Stanów Zjednoczonych – potomkowie z pierwszej, najstarszej emigracji. Przebywając przez trzy dni w Krynicy i okolicy, planowo już odwiedzają oni krynicką cerkiew i spotykają się przy ognisku z kryniczanami.