Loading color scheme

Kronika Parafialna - Rok 1999

Kronika Parafialna - Rok 1999

23 мая приступували до Таінства Святой Сповіди двоюрідны братя – Миколай Ґрич і Славомір Ґрич.

 23 maja przystępowali do Sakramentu Pierwszej Spowiedzi kuzyni – Mikołaj Grycz i Sławomir Grycz.

Хлопці заховували обовязуючий од пілночы канонічний піст, прото не дивота, же кыршынкы просфорок барз cмакуют.

 Chłopcy zachowywali obowiązujący od północy kanoniczny post, przeto nic dziwnego, że bardzo smakują okruszynki prosforek (na zdjęciu poniżej).Учытеле все мают сатисфакцию, коли іх выхованкы выходят – як ся гварит – „на люди”. Молодий священник Артим Грабан з креницкым кліром.

 Nauczyciele zawsze odczuwają satysfakcję, gdy ich wychowankowie wychodzą – jak się powiada – „na ludzi”. Młody ksiądz Artur Graban z krynickim klerem.10 вересня креницкій хор выступил в амфі-театрі в Свиднику (Словация) – в рамах Екуменічного Дня Молитвы. Наступного дня сьпівал за Літургійом в святым місци словацкого Православія – Ладоміровій.

 10 września krynicki chór cerkiewny wystąpił w amfiteatrze w Svidniku (Słowacja) – w ramach Ekumenicznego Dnia Modlitwy. Następnego dnia śpiewał podczas Liturgii w świętym miejscu słowackiego Prawosławia – Ladomirovej.