Loading color scheme

NAJBLIŻSZE NABOŻEŃSTWA

NAJBLIŻSZE NABOŻEŃSTWA

Święto Jordanu – Chrztu Pańskiego
 
18.01.2019r. - Piątek: godz. 20.00 Wielkie Powieczerze z Litiją,
 
19.01.2019r. - Sobota: godz. 10.00 Święta Liturgia i Wielkie Oświęcenie Wody,
 
20.01.2019r. - Niedziela: godz. 10.00 Święta Liturgia.