Loading color scheme

Krynica: Ruszył projekt „Obywatelska Łemkowszczyzna”

Krynica: Ruszył projekt „Obywatelska Łemkowszczyzna”

Towarzystwo Upowszechniania Tradycji i Kultury Łemków z Krynicy Zdroju przystąpiło do realizacji projektu „Obywatelska Łemkowszczyzna”. – Chcemy, aby Łemkowie i ich organizacje pozarządowe jeszcze aktywniej włączyli się w życie publiczne – mówi ks. Piotr Pupczyk, proboszcz parafii prawosławnej w Krynicy.

 

 

Towarzystwo Upowszechniania Kultury i Tradycji Łemków działa w Krynicy od 2008 roku, a jego celem jest aktywny udział w życiu społecznym i kulturalnym regionu. Najnowszy pomysł stowarzyszenia to projekt „Obywatelska Łemkowszczyzna”, do którego przystąpiły trzy dziesięcioosobowe grupy.
- Pierwsza obejmuje działaczy z Krynicy i okolic, druga z Gładyszowa i okolic, a trzecia to mieszkańcy Komańczy i regionu wokół – mówi ks. Piotr Pupczyk. – Spotkania, których celem jest podniesienie kompetencji społecznych łemkowskich działaczy i przedstawicieli samorządów lokalnych w zakresie współpracy pomiędzy sobą, już się rozpoczęły. Na zakończenie każda z grup przygotuje też projekt, który będzie jakby efektem naszych działań – dodaje.


Projekt „Obywatelska Łemkowszczyzna”, powstał w partnerstwie Towarzystwa Upowszechniania Tradycji i Kultury Łemków, Stowarzyszenia Pogranicza, Gminą Ropa i Hornošarišské Osvetové Stredisko. Jest on współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej; Priorytet: promowanie roli społeczeństwa obywatelskiego jako ważnego uczestnika w zwiększaniu spójności społeczno-gospodarczej kraju.

 

(www.sądeczanin.info)