Loading color scheme

Zapraszamy!

Zapraszamy!

 

 

Parafia Prawosławna pw. Św. Włodzimierza w Krynicy – Zdroju


zaprasza mieszkańców gminy Krynica – Zdrój do uczestnictwa w realizowanego przy wsparciu

finansowym Województwa Małopolskiego oraz gminy Krynica – Zdrój projekcie


Klub Samopomocy dla seniorów
i młodzieży w Krynicy Zdroju


W ramach projektu prowadzone będą działania o charakterze samopomocowym z akcentem na

współpracę pomiędzy osobami starszymi i młodzieżą lub dziećmi.


Celem Ośrodka jest integracja międzypokoleniowa, promowanie aktywnego stylu życia seniorów,

zwiększenie wiedzy i umiejętności przydatnych seniorom w życiu codziennym oraz zwiększenie

udziału seniorów w życiu lokalnych społeczności.


Zapraszamy do uczestnictwa w działaniach Klubu w Krynicy - Zdroju


 

Udział w zajęciach będzie nieodpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.


Adresatami projektu są osoby w wieku powyżej 50 roku życia
( mający w dniu przystąpienia do projektu ukończone 50 lat)
oraz młodzież w wieku od 12-25.


Informacje o udziale w projekcie można uzyskać pod nr telefonu 0-18 4715836   .


Zapraszamy!!!