Pielgrzymka do Ławry Poczajowskiej

Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej, organizuje w dniach 27/28/29 października 2011r. pielgrzymkę do Ławry Poczajowskiej.

Koszt 100 złotych.
(w cenie - przejazd autokarem / ubezpieczenie / nocleg)

W drodze powrotnej, jeśli czas i pogoda na to pozwolą - postój we Lwowie.

Przed zapisem proszę o sprawdzenie "Terminu Ważności" PASZPORTU!

Zapisy i szczegółowe informacje:
ks.Piotr Pupczyk - tel.(18) 471-58-36 / kom.604435394