Parafialny chór z Krynicy wydał płytę

Fonoteka Powiatu Nowosądeckiego wzbogaciła się o kolejny krążek. Najnowszą pozycją jest w niej płyta chóru Parafii Prawosławnej św. Włodzimierza w Krynicy – Zdroju.
Chór cerkwi prawosławnej p.w. św. Włodzimierza Wielkiego bazuje na łemkowskiej tradycji śpiewów cerkiewnych, ale ma również w repertuarze kompozycje rosyjskich, ukraińskich, bułgarskich twórców. Zespół był wielokrotnie nagrywany przez Polskie Radio i Telewizję Polską, ale jak dotąd nie miał nagrania płytowego.
- Ta płyta ma dla nas podwójne znaczenie – mówi ks. Piotr Pupczyk, proboszcz parafii prawosławnej w Krynicy Zdroju. - Przede wszystkim jest pierwszym zapisem, na trwałym nośniku, dorobku 30-lecia chóru parafialnego i wychodzi w 30. rocznicą jego powstania. To wspaniały prezent, z którego ucieszą się najbardziej sami chórzyści, bo jak dobrze wiemy, śpiewają nieodpłatnie, a w to co robią wkładają wiele wysiłku, czasu i zaangażowania. Krążek jest także utrwaleniem ich pracy oraz zachętą, aby posłuchać ich w cerkwi na żywo.
Płytę z nagraniami wręczył dziś (14 czerwca) na ręce ks. proboszcza Piotr Pupczyka starosta nowosądecki - Jan Golonka.
- Takie przedsięwzięcie jak to, ubogaca całą naszą Sądecczyznę i pokazuje, że jesteśmy krajem, gdzie różne wyznania mogą ze sobą współpracować – podkreślił. - To jest część tradycji i tożsamości naszego regionu, a dzięki temu, że nagrywamy te płyty mają one szanse przetrwać
Fonotekę Powiatową tworzą już 104 płyty. Krążki nagrywane są w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Starym Sączu. Każdy z zespołów otrzymuje sto płyt CD, które może wykorzystać do promocji swoich utworów. Nad nagraniami czuwa dyrektor PMDK Józef Puścizna.

(Na podstawie: Sądeczanin.pl)