Św.Włodzimierza Wielkiego w Krynicy-Zdroju

W dniach 27-28 lipca w Krynicy-Zdroju miały miejsce uroczystości poświęcone patronowi cerkwi - św. Włodzimierzowi Wielkiemu.


Jak co roku uroczystości rozpoczęły się w przeddzień święta całonocnym czuwaniem, które celebrował biskup gorlicki Paisjusz w asyście duchowieństwa.

 

W sam dzień święta, o.Ihumen Pafnucy(Jakimiuk) dokonał poświęcenia wody w pamiątkowej studni, na miejscu której jeszcze w latach 90, stała kapliczka pw. św.św. Cyryla i Metodego.

Boską Liturgię sprawował bp Paisjusz w asyście duchowieństwa diecezji przemysko-nowosądeckiej i z zagranicy przy współudziale licznie zgromadzonych wiernych.

Po nabożeństwie odbyła się uroczysta procesja wokół świątyni.

Nabożeństwa swoim śpiewem, upiększył miejscowy chór parafialny prowadzony przez psalmistę Piotra Trochanowskiego oraz chór św. Kniaź Lazar z Kruševac z Serbii pod dyrygenturą Katariny Veskovac. Obydwa chóry występowały 26 lipca br. na I Międzynarodowym Festiwalu Śpiewów Cerkiewnych w Krynicy-Zdroju.(czytaj TUTAJ)

(Autor: Mikołaj Grycz)

-Fotoreportaż-