Loading color scheme

Kronika Parafialna - Rok 1989

Kronika Parafialna - Rok 1989

Дальший етап будовы церкви. Выконує ся шалюнкы і заливат склепліня над серединном і олтарном частю храму (перед тым мурує ся тіж наступну партию стін вежы, што выкликане є конечністю конструкцийного получыня єй зо серединном частю).

 Dalszy etap budowy cerkwi. Wykonuje się szalunki i zalewa sklepienia nad nawą i prezbiterium (przedtem muruje się też następną partię ścian wieży, co wywołane jest koniecznością konstrukcyjnego połączenia jej z częścią środkową świątyni – nawą.Кінчыт ся роботы в середині будинку плебані (вакуваня, малюваня) і в вересни креницкій клір переносит ся по семох роках скытаня по вынаятых кутах на символічне „своє” (передтым парох мешкал – о чым не спомнено выжше – в п. Гойсаків, пак в єднопо-койовым мешканю, при ул. Крашевского 36, потім же в трипокойовым при ул Дітля 3; жак мешкал в єднопокойовым (плюс поміщыня на піддашу) мешканю при ул. Крашевского 36).

 Kończy się roboty wewnątrz budynku plebanii (tynkowanie, malowanie) i we wrześniu kler krynicki przenosi się po siedmiu latach „obijania” się po wynajętych kątach na symboliczne „swoje” (przedtem proboszcz mieszkał – o czym  nie wspomniano wyżej – u p. Hojsaków, później w jednopokojowym mieszkaniu przy ul Kraszewskiego 36, po czym w trzypokojowym przy ul Dietla 3; psalmista mieszkał w jedno-pokojowym (plus pomieszczenie na poddaszu) mieszkaniu przy ul. Kraszewskiego 36).Дале чынит ся стараня о придбаня фондів, тепер уж передовшыткым на будову церкви. Парафія звертат ся до церковных спільнот і приватных осіб на еміґрациі, як і в краю з численныма писмами. Пониже представляме фраґмент єдного з такых писм – прошынь:

 Dalej zabiega się o fundusze, teraz już przede wszystkim na budowę cerkwi. Parafia zwraca się do cerkiewnych wspólnot i osób prywatnych na emigracji i w kraju z licznymi pismami. Powyżej przedstawiamy fragment jednego z takich pism – próśb.