Loading color scheme

Kronika Parafialna - Rok 1991

Kronika Parafialna - Rok 1991

В Різдвянім часі орґанізувано забавы для діти, получены зо святочныма выступами. В кінци 80-тых і на початку 90-тых років брали в них участ і діти з ґорлицкой парафіі, обслугуваной через креницкій клер. Імпрезы тoты роблено наперемінні – єдного рока в Креници, наступного в Ґорлицях.

W Bożonarodzeniowym okresie organizowano zabawy dla dzieci, połączone ze świątecznymi występami. W końcu lat 80-tych i na początku 90-tych brały w nich udział również dzieci z gorlickiej parafii, obsługiwanej przez krynicki kler. Imprezy te robiono na przemian – jednego roku  w Krynicy, następnego w Gorlicach.