Loading color scheme

Kronika Parafialna - Rok 1992

Kronika Parafialna - Rok 1992

На побудувану уж найвыжшу вежу вандрує Крест. Єдны долину тягнут за линов, другы горі обережно маневруют – жебы не поканцерувати одітого в мідь Креста. Буде він адже стоял долгыма роками в хвилях і непогодах.

На своім місци Крест здавал ся буде невелькій, але порівнайте його величыну з людми... І повірте же його замонтуваня горі коштувало барз дуже чловечой змысности, труду і одвагы.

 Na zbudowaną już najwyższą wieżę wędruje Krzyż. Jedni na dole ciągną za linę, drudzy na górze delikatnie manewrują – żeby nie pokancerować odzianego w miedź Krzyża. Będzie on przecież stał przez długie lata w pogodach i niepogodach.

Na swoim miejscu Krzyż wydawał się będzie mały, ale porównajcie jego rozmiary z ludźmi... I uwierzcie że jego zamontowanie kosztowało bardzo wiele człowieczej zręczności, trudu i odwagi.Забава для діти, зорґанізувана в осени 1992 рока – „так о, без специяльной нагоды”.

 Zabawa dla dzieci, zorganizowana jesienią 1992 roku – „tak o, bez specjalnej okazji”.