Loading color scheme

Kronika Parafialna - Rok 1995

Kronika Parafialna - Rok 1995

Того рока добудувано єден поверх вежы-дзвінниці, вкрыто ю оцинкуваном бляхом і звінчано Крестом.  Дзвінниця за проєктом має быти дуже выжша (44 метры /серединний центральний, збудуваний уж купол має 32 м./)  згідні з архітектонічном традицийом лемківскых трийдільных церкви. Здецидувано ся єднак на тымчасове розвязаня зо взгляду на великы кошты будовы.

 На головній знимці – теперішній стан дзвінниці.

На знимці вклиєній – проєкт.

 Tego roku dobudowano jedno piętro wieży-dzwonnicy, pokryto ją blachą ocynkowaną i zwieńczono Krzyżem. Dzwonnica według projektu ma być o wiele wyższa (44 metry /środkowa, centralna, już zbudowana kopuła ma 32 m. wysokości/), zgodnie z tradycją architektoniczną łemkowskich trój-dzielnych cerkwi. Zdecydowano się jednak na rozwiązanie tymczasowe ze względu na wielkie koszty budowy.
 Na zdjęciu głównym – teraźniejszy stan dzwonnicy.

Na zdjęciu wklejonym – projekt.

 

Отримано значучу фінансову поміч зо Сьвітовой Рады Костелів (10.600 ам. $), в стараню о котру, як редактор вшыткых писм в анґлийскым языку, на просьбу Отця Пароха, має свою лепту Александер Клинковскій.

 Otrzymano znaczną pomoc finansową ze Światowej Rady Kościołów (10.600 $ USA), w staraniu o którą, jako redaktor wszelkich pism w języku angielskim, na prośbę Księdza Proboszcza, ma swój wkład Aleksander Klimkowski.