Wybrano władze BMP Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej

Dnia 15 grudnia br. w Gorlicach, z błogosławieństwa abp Adama, miało miejsce walne zgromadzenie bractw dekanalnych: nowosądeckiego, przemyskiego i sanockiego, na którym odbyły się wybory do Zarządu Bractwa Młodzieży Prawosławnej, Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej.

Obrady poprzedził moleben do św. kapłana męczennika Maksyma Gorlickiego, sprawowany w gorlickiej katedrze pw. św.Trójcy, który celebrowali: ks. mitrat Jan Antonowicz (Sanok), ks. prot. Piotr Pupczyk (Krynica - opiekun duchowy diecezjalnego BMP) oraz ks. Dariusz Bojczyk (Rzeszów). Po molebnie dalsza cześć spotkania odbyła się w gorlickiej sali parafialnej.


Obrady rozpoczęto modlitwą. Na początku spotkania wybrano nowy Zarząd BMP dekanatu nowosądeckiego w składzie: przewodniczący – Mikołaj Grycz (Krynica), wiceprzewodnicząca – Joanna Rotko (Gładyszów), sekretarz – Joanna Dudycz (Krynica). Następnie głos zabrał opiekun bractwa diecezjalnego ks. Piotr Pupczyk, opiekunowie bractw dekanalnych: ks. Andrzej Grycz, ks. Jerzy Mokrauz, ks. Julian Felenczak oraz przybyli duchowni.

W zgromadzeniu łącznie wzięło udział 40 osób spośród których wybrano Zarząd Bractwa w składzie:


Przewodniczący – Mikołaj Grycz (Krynica)
Wiceprzewodniczący – Mirosław Patulak (Sanok)
Zastępca – Daria Kudłak (Kalników)
Sekretarz – Natalia Noga (Gaje)
Skarbnik – Włodzimierz Kaszczak (Zdynia)

Po wyborach ustalono kalendarium na 2013 r.

Podczas Walnego Zgromadzenia obecny był także biskup gorlicki Paisjusz, który błogosławił nowo wybranemu zarządowi Bractwa wyrażając nadzieję, iż efekty ich pracy będą widoczne niebawem.Delegacja z Zarządu Centralnego BMP w Polsce, wraz z przewodniczącymi bractw diecezji Warszawsko-Bielskiej i Lubelsko-Chełmskiej, z powodu usterek mechanicznych pojazdu, niestety nie dotarła do Gorlic.