Zapraszamy na Koncert w dniu 05-07-2016

Zapraszamy na Koncert

Prawosławnego Chóru Duchowieństwa

Dekanatu Zielonogórskiego i Lubińskiego

w dniu 5 lipca 2016 r. o godzinie 16:00